جهت همکاری با شرکت مهندسین مشاور محیط فضآرا می توانید رزومه (cv) و نمونه کار (portfolio) خود را به صورت  pdf  با ذکر ردیف شغلی به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایید :            

<< fazara.employe@gmail.com >>